Välkommen till Juridiska biblioteket

Juridiska biblioteket utgör ett rättsvetenskapligt bibliotek i digital form. Biblioteket drivs av Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Stiftelsen utger två rättsvetenskapliga skriftserier, Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten och Rättsvetenskapliga biblioteket. I den förstnämnda skriftserien publiceras såväl juridisk doktrin som läroböcker. I den sistnämnda skriftserien utges huvudsakligen rättsvetenskapliga doktorsavhandlingar och andra monografier. Vissa titlar i skriftserierna säljs via bokhandeln medan andra kan laddas ned kostnadsfritt direkt från webbplatsen (open access).