Kontakt

Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet
Att: Professor Johan Schelin
Juridiska institutionen
Stockholms universitet
SE-106 91 STOCKHOLM