Om

Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet understödjer utgivningen av rättsvetenskaplig litteratur i form av två skriftserier. Under senare år har stiftelsen koncentrerat verksamheten till utgivning av e-böcker. Stiftelsen är näringsdrivande, men har till skillnad från kommersiella förlag på marknaden inte något vinstintresse. Intäkterna från försäljningen av e-böcker bekostar produktionen av nya utgåvor samt delas ut till författarna i form av royalty. Genom att minska antalet mellanhänder kan stiftelsen hålla låga priser på de nya utgåvorna, det gäller särskilt e-böcker som utgör kurslitteratur.

Stiftelsens styrelse består av följande personer:

  • Professor Claes Lernestedt (ordförande)
  • Professor Johan Schelin (redaktör)
  • Professor Frantzeska Papadopoulou Skarp
  • Docent Katrin Lainpelto (suppleant)
  • Professor em. Peter Melz (suppleant)

Samtliga ledamöter är utsedda av Juridiska fakultetsnämnden.