Rättsvetenskapliga biblioteket

Vissa titlar tillhandahålls i bokhandeln medan andra kan laddas ned kostnadsfritt från hemsidan. De nedladdningsbara titlarna tillhandahålls med standardlicensen CC BY-NC 4.0.

16. Westerlund, L., Biotech Patents – Equivalency and Exclusions under European and U.S. Patent Law, 2001.

15. von Essen, U., Kommunal normgivning, 2000.

14. Maier, L., EU, arbetsrätten och normgivningsmakten, 2000.

13. Helgesson, C., Affärshemligheter i samtid och framtid, 2000.

12. Lagerqvist Veloz Roca, A., Föreskrift och föreskriftsprövning enligt 1974 års regeringsform, 1999.

11. Dahlquist- Sjöberg, A, Kommersiella hyresavtal – En avtalstyp i omvandling, 1998.

10. Radetzki, M., Orsak och skada – Om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om egendomsförsäkring, 1998.

9. Hager, R. Värderingsrätt – Särskilt om ersättning och värdering vid expropriation, 1998.

8. Domeij, B., Läkemedelspatent – Patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv, 1998.

7. (del II). Persson, A. H., Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem, 1998.

7. (del I). Persson, A. H., Förbehållsklausuler – En studie om en säkerhetsrätts nuvarande och framtida ställning, 1998.

6. Schöldström, P., The Arbitrator’s Mandate – A Comparative Study of Relationships in Commercial Arbitration under the Laws of England, Germany, Sweden and Switzerland, 1998.

5. Nordell, P. J., Rätten till det visuella, 1997.

4. Wahl, N., Konkurrensförhållanden – Om förhållandet mellan EGs konkurrensrätt och nationell konkurrensrätt, 1995.

3. Westberg, B., Nordisk mervärdesskatterätt – Behandlingen av utländska företag, varor eller tjänster inom ramen för nationella lagar, 1994.

2. Ahlin, P., Folkrätten i svensk säkerhetspolitik, 1993.

1. Silfverberg, C., Gåvobeskattningen i nordiskt perspektiv, 1992.