Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten

Vissa titlar tillhandahålls i bokhandeln medan andra kan laddas ned kostnadsfritt från hemsidan. De nedladdningsbara titlarna tillhandahålls med standardlicensen CC BY-NC 4.0.

90. Governing with Public Agencies (ed. M. Grahn Farley, J. Reichel and M. Zamboni), 2022

89. Ahlin, P. Mänskliga rättigheter – i Sverige, Europa och världen, 2021

88. Ahlin, P., Folkrätten i regeringsformen, andra upplagan, 2020

87. Ahlin, P., Folkrätten i regeringsformen, första upplagan, 2019

86. Secure Digitalisation – Nordic Yearbook of Law and Informatics 2016–2018 (ed. C. Holm), 2019

85. Schelin, J., Kritiska perspektiv på rätten, 2018

35. Jermsten, H., Konstitutionell nödrätt, 1992

30. Levin, M., ”Made in Sweden”, 1990

25. Axberger, H-G., Brottsprovokation, 1989

23. Rosén, J. Förlagsrätt – Rättsfrågor vid förlagsavtal, 1989

18. Löfmarck, M., Insiderbrott och svindleri, 1988

12. Heuman, L., Advokatsamfundets skiljedomsprövning av arvodestvister mellan advokater och klienter, 1986

7. Levin, M., Rätt till egen bild, 1986